Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepce termického zpracování odpadů z komunální sféry 

    Frýba, Lukáš
    V poslední době reaguje legislativa Evropské unie a posléze i jednotlivých členských států na nové poznatky ohledně složení a obsahu škodlivých látek v kalu z komunálních čistíren odpadních vod. To má za následek zavádění ...