Now showing items 1-1 of 1

  • Low-Cost Filtration Barriers for Ultrafine Particles Separation 

    Kejík, Pavel
    V mnoha oborech jsou stále využívána anorganická filtrační media založená na materiálech, jejichž výroba využívá primární suroviny. Jejich výroba je tedy energeticky náročná a v důsledku nákladná a neohleduplná k životnímu ...