Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv lidského činitele na bezpečnost průmyslových pecí 

    Mukhametzianova, Leisan
    Předložená dizertační práce je zaměřena na hodnocení vlivu lidského činitele na bezpečnost průmyslových pecí. Průmyslové pece jsou klasifikovány jako strojní zařízení a patří ke skupině průmyslových tepelných zařízení. ...