Now showing items 1-2 of 2

  • Pokročilé algoritmy řízení pohonných jednotek 

    Špičák, Milan
    Tato práce se zabývá výpočetním řízením pohonných jednotek motorových vozidel použitím společné proměnné, točivého momentu. Práce je rozdělena do třech částí, první část se zabývá návrhem metody pro odhad točivého momentu ...
  • Simulace podmínek ve výpočtech aerodynamiky vozidel 

    Čavoj, Ondřej
    Došlo k prověření několika oblastí odchylek CFD výpočtů od měření v tunelu i od skutečné jízdy. Ze srovnání metod simulace rotace kola plyne, že jednodušší stacionární přístupy někdy dokáží nahradit opravdovou rotaci kola, ...