Now showing items 1-1 of 1

  • Pokročilé modely logistiky v oblasti odpadového hospodářství 

    Gregor, Jiří
    Smyslem a účelem předkládané disertační práce je připravit dopravní technicko-ekonomické modely, které budou schopny odhadnout dopravní cenu pro vybrané scénáře. Cílem je dokázat hodnotit komplexní dopravní řetězce v ...