Now showing items 1-2 of 2

  • Application of Polymeric Hollow-Fiber Membranes in Air Filtration 

    Bulejko, Pavel
    Membrány z dutých vláken jsou široce využívány v aplikacích týkajících se úpravy kapalin jako např. při čištění odpadních vod, v membránových kontaktorech a bioreaktorech, membránové destilaci apod. I když jsou často ...
  • Low-Cost Filtration Barriers for Ultrafine Particles Separation 

    Kejík, Pavel
    V mnoha oborech jsou stále využívána anorganická filtrační media založená na materiálech, jejichž výroba využívá primární suroviny. Jejich výroba je tedy energeticky náročná a v důsledku nákladná a neohleduplná k životnímu ...