Now showing items 1-1 of 1

  • Přestup tepla v kanálech malých průřezů s rotující stěnou 

    Šnajdárek, Ladislav
    Tato práce se zabývá problematikou určení koeficientu přestupu tepla v kanálech malých průřezů s rotující stěnou. V rešeršní části práce je popsána specifická geometrie, a to labyrintové těsnění standardně používané v ...