Now showing items 21-21 of 21

  • VÝVOJ ALGORITMŮ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ VÝSTŘELŮ 

    Hrabina, Martin
    Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním výstrelov a pridruženými problémami. Ako prvé je celá vec predstavená a rozdelená na menšie kroky. Ďalej je poskytnutý prehľad zvukových databáz, významné publikácie, akcie a súčasný ...