Show simple item record

Fluidní popílky pro keramickou technologii

dc.contributor.authorSokolář, Radomírcs
dc.contributor.authorNguyen, Martincs
dc.date.accessioned2019-01-28T07:56:09Z
dc.date.available2019-01-28T07:56:09Z
dc.date.issued2018-07-16cs
dc.identifier.citationIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018, vol. 385, issue 1, p. 1-6.en
dc.identifier.issn1757-8981cs
dc.identifier.other155225cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137435
dc.description.abstractThe properties of different Czech fluidized fly ashes FFA (class C fly ash according to ASTM C618 12a with high content of CaO in the form of anhydrite primarily) and emisions of SO2 in flue gas during the firing of FFA are discussed. The decomposition of anhydrite CaSO4 was observed during the soaking time at 1200 °C during the firing of dry pressed bodies based on pure fluidized fly ash. The effect od fluidized fly ashes admixtures on the properties of ceramic bodies is as fluxing agent and the source of CaO for the creation of anorthite in the fired ceramic body. The properties of domestic fluidized fly ashes in connection with their utilization in ceramic technology are described.en
dc.description.abstractV tomto příspěvku byly popsány vlastnosti různých fluidních popílků z České republiky (v americké normě ASTM C618 12a jsou označovány jako FFA class C, s vysokým obsahem CaO ve formě anhydritu). Také byly sledovány emise SO2 ve spalinách během výpalu popílků. Rozklad anhydritu CaSO4 byl pozorován během teplotní výdrže při 1200 °C při výpalu za sucha lisovaných zkušebních vzorků z fluidních popílků. Také byl sledován vliv fluidního popílku jako příměs do keramického střepu, kde se chová jako tavivo a zdroj CaO pro vytvoření minerálu anortitu ve vypáleném střepu. V příspěvku jsou také popsány vlastnosti fluidních popílků z ČR ve spojitosti s jejich využitím v keramické technologii.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-6cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherIOP Publishingcs
dc.relation.ispartofIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringcs
dc.relation.urihttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/385/1/012053/pdfcs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectFly ashen
dc.subjectfluidized fly ashen
dc.subjectanhydriteen
dc.subjectsulphur dioxideen
dc.subjectanorthiteen
dc.subjectPopílek
dc.subjectfluidní popílek
dc.subjectanhydrit
dc.subjectoxid siřičitý
dc.subjectanortit
dc.titleThe fly ash of class C for ceramic technologyen
dc.title.alternativeFluidní popílky pro keramickou technologiics
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
sync.item.dbidVAV-155225en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.08.08 00:57:29en
sync.item.modts2019.08.08 00:12:19en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume385cs
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/385/1/012053cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1757-8981/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported