Show simple item record

The use of advanced composite materials for the design of concrete structures

dc.contributor.advisorGirgle, Františekcs
dc.contributor.authorMacháček, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:19:17Z
dc.date.available2019-05-17T06:19:17Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMACHÁČEK, J. Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118766cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137519
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou návrhu betonových konstrukcí vyztužených FRP dle předpisů ACI, fib, CSA a EC2, které jsou namáhány posouvající silou. Byly popsány rozdíly mezi klasickou prutovou výztuží a FRP výztuží, zejména její mechanická degradace v čase a rozdílný pracovní diagram. Dále byly provedeny výpočty smykové únosnosti dle předpisů a srovnány s reálnými testy. Poté byla provedena parametrická studie smykové únosnosti. V praktické části byl proveden návrh stropní betonové deskové konstrukce podepřené pilíři a stěnami, vrchní výztuž této desky byla navržena z FRP a spodní z klasické ocelové výztuže. Jako výztuž proti protlačení jsou použity smykové trny.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of concrete structures reinforced by FRP according to ACI, fib, CSA and EC2 regulations, which are stressed by a shear force. The diferences between steel rebar and FRP reinforcement were described, in particular its mechanical degradation over time and a different stress-strain diagram. Furthermore, shear capacity calculations were performed according to the regulations and compared with the real tests. Then the parametric analysis of shear strength was performed. In the practical part, the design of concrete floor slab structure supported by the pillars and walls was performed. The upper reinforcement of this slab was designed with FRP and the lower with steel rebar. Double-headed studs were used as a punching shear reinforcement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFRPcs
dc.subjectnekovová výztužcs
dc.subjectGFRPcs
dc.subjectCFRPcs
dc.subjectB500Bcs
dc.subjectposouvající sílacs
dc.subjectsmykcs
dc.subjectprvky se smykovou výztužícs
dc.subjectprvky bez smykové výztužecs
dc.subjectohybcs
dc.subjectmonolitická stropní deskacs
dc.subjectprotlačení.cs
dc.subjectFRPen
dc.subjectnon-metal reinforcementen
dc.subjectGFRPen
dc.subjectCFRPen
dc.subjectsteel rebaren
dc.subjectshear forceen
dc.subjectshearen
dc.subjectelements with shear reinforcementen
dc.subjectelements without shear reinforcementen
dc.subjectbendingen
dc.subjectcast-inplace floor slaben
dc.subjectpunching shear.en
dc.titleVyužití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcícs
dc.title.alternativeThe use of advanced composite materials for the design of concrete structuresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-30cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:20cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118766en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:39:02en
sync.item.modts2020.04.01 03:28:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMatušíková, Annacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record