Show simple item record

Kidsgarden

dc.contributor.advisorDaněk, Lukášcs
dc.contributor.authorJelínek, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:19:18Z
dc.date.available2019-05-17T06:19:18Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationJELÍNEK, J. Mateřská školka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118828cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137537
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvoření prováděcí projektové dokumentace pro mateřskou školu. Stavba se nachází v obci Brtnice ve stávající zástavbě v lokalitě Nová Čtvrť. Mateřská školka má dvě nadzemní podlaží. První nadzemní podlaží je částečně zapuštěno pod úroveň přilehlého terénu. Každé podlaží se dělí na část provozní a oddělení pro předškolní výchovu. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, vyzděn z pórobetonových tvárnic a zastřešen plochou střechou. Návrh mateřské školky klade důraz na dispoziční a architektonický návrh, úsporu energie a bezpečnost při užívání.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to create a design documentation for a kindergarten. This building is situated in the city called Brtnice – more specifically in its newly established location Nová Čtvrť. The kindergarten has two floors. Walls of the first one are partly sunken under the surface level. Each floor is divided into an operating section and part for a preschool education. The building has a foundation made of plain concrete bands, built from an aerated concrete and has a flat roof. Following building project puts an emphasis on a spatial and architectonical layout, energy savings and overall safety.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školkacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectželezobetonový stropcs
dc.subjectpórobetoncs
dc.subjectdvě podlažícs
dc.subjectKidsgardenen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectconcrete ceilingen
dc.subjectaerated concreteen
dc.subjecttwo floorsen
dc.titleMateřská školkacs
dc.title.alternativeKidsgardenen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-28cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:18cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118828en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:01:35en
sync.item.modts2019.05.18 21:18:08en
dc.contributor.refereeBlažková, Vendulacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record