Show simple item record

Adaptor for the Group Delay Measuring

dc.contributor.advisorŘíčný, Václavcs
dc.contributor.authorMüller, Marekcs
dc.date.accessioned2019-11-24T00:57:21Z
dc.date.available2019-11-24T00:57:21Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationMÜLLER, M. Adaptor pro měření skupinového zpoždění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21446cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13761
dc.description.abstractÚčel této práce je navrhnout adaptor pro měření skupinového zpoždění. Toto zařízení by mělo fungovat jako jedno přídavné zařízení, které se připojí mezi rozmítaný generátor (např. wobler X1-50) a měřený obvod. Tato sestava umožňuje měřit nejen závislost skupinového zpoždění na kmitočtu u měřeného obvodu, ale i jeho amplitudově - kmitočtovou charakteristiku. V případě použití jiného samostatného rozmítaného generátoru se pro zobrazení měřených charakteristik může použít jakýkoliv osciloskop, který pracuje v XY režimu. Využití tohoto zařízení může být např. k měření skupinového zpoždění mezifrekvenčních zesilovačů u televizních přijímačů v kmitočtovém pásmu od 30 MHz do 50 MHz. Toto zařízení je schopno změřit skupinové zpoždění v rozsahu od 0,56 ns do 2 s.cs
dc.description.abstractThe purpose of this work is to propose the adaptor for the group delay measuring. This equipment would be worked as one special device, which it connects between wobble generator (for example wobbler X1-50) and measured circuit. This configuration can be measured not only the dependence of group delay on frequency at the measured circuit, but it can be measured even its amplitude - frequency characteristics. Whatever oscilloscope can be used for displaying of measured characteristics in the event of the application of other separate wobble generator, when the oscilloscope works in XY mode. The utilization of the equipment can be for example for the group delay measuring of intermediate frequency amplifiers by TV sets at frequency band since 30 MHz to 50 MHz. This equipment is able to measure the group delay time within the range since 0.56 ns to 2 s.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectskupinové zpožděnícs
dc.subjectrozmítaný generátorcs
dc.subjectamplitudová modulace (AM)cs
dc.subjectměření změny fázecs
dc.subjectgroup delay timeen
dc.subjectwobbleren
dc.subjectamplitude modulation (AM)en
dc.subjectmeasuring of phase changeen
dc.titleAdaptor pro měření skupinového zpožděnícs
dc.title.alternativeAdaptor for the Group Delay Measuringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-15cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:09cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21446en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:55:17en
sync.item.modts2020.05.22 13:16:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKratochvíl, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (člen) Ing. Ivo Hertl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record