Show simple item record

Residential complex Nový Žižkov - construction technological project

dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorGabriel, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:06:00Z
dc.date.available2019-04-04T02:06:00Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationGABRIEL, J. Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118596cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137719
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního objektu SO-01 bytový dům – sekce BI+BII (56 BJ). Nosný systém objektu je tvořen kombinací monolitických železobetonových konstrukcí a keramických tvárnic. Založení bytového domu je navrženo jako železobetonová základová vana s výztužnými žebry. Diplomová práce obsahuje textovou a přílohovou část.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the elaboration of a construction technological project for the construction of a residential complex Nový Žižkov in Poděbrady, where I will focus on the technological stage of the gross building of the main building SO-01 apartment building – section BI+BII (56 dwelling units). The supporting system of the building is composed of a combination of monolithic reinforced concrete structures and ceramic blocks. The foundation of a residential building is designed as a reinforced concrete basin with reinforcing ribs. The diploma thesis contains a text and attachment part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectobytný souborcs
dc.subjectstavba (konstrukce)cs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectautodomíchávačcs
dc.subjectautočerpadlocs
dc.subjectvěžový jeřábcs
dc.subjectbedněnícs
dc.subjectvýztužcs
dc.subjectcihlacs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdraví při prácics
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectobjektcs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjecthrubá stavbacs
dc.subjectsituace širších vztahůcs
dc.subjectzájmový bodcs
dc.subjectzeminacs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectinženýrské sítěcs
dc.subjectstavební strojcs
dc.subjectkontrolní a zkušební plán kvalitycs
dc.subjectapartment buildingen
dc.subjectresidential complexen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectite equipmenten
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectconcrete mixeren
dc.subjectconcrete pumpen
dc.subjecttower craneen
dc.subjectformworken
dc.subjectreinforcementen
dc.subjectbricken
dc.subjectsafety and health protection during worken
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectobjecten
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectcarcassen
dc.subjectestate road layouten
dc.subjectinterest pointen
dc.subjectsoil (earth)en
dc.subjectschedule of worken
dc.subjectutility networks/utility linesen
dc.subjectbuilding machineen
dc.subjectquality control and test planen
dc.titleObytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeResidential complex Nový Žižkov - construction technological projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-29cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:29cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118596en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:56:47en
sync.item.modts2020.03.31 21:53:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKopecký, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record