Show simple item record

Hotel Sachrův kopec Harrachov, civil technical project.

dc.contributor.advisorKovářová, Barboracs
dc.contributor.authorKvíčalová, Monikacs
dc.date.accessioned2019-02-11T20:23:43Z
dc.date.available2019-02-11T20:23:43Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKVÍČALOVÁ, M. Hotel Sachrův kopec Harrachov, stavebně technologická příprava stavby. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118612cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137741
dc.description.abstractCílem této diplomové práce byla stavebně technologická příprava stavby Hotelu na Sachrově kopci v obci Harrachov. Součástí práce je technická zpráva objektu, studie realizace hlavních technologických etap, technologické předpisy a kontrolní a zkušební plány pro provádění monolitické stropní konstrukce, měděné střešní krytiny a alternativní řešení stropní konstrukce z panelů Spiroll. Dále je vypracován projekt zařízení staveniště. Práce obsahuje i návrh hlavních stavebních strojů, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentální plán, koordinační situaci se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán výstavby, časový plán hlavního stavebního objektu, výkres bednění monolitické konstrukce, výkres sestavy panelů Spiroll.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with construction and technological solution of Hotel Sachrův kopec in Harrachov. Part of the thesis is technical report of main object, study of realization main technological phases, technological prescriptions and inspection and test plans for steel-concrete ceiling construction, copper roof cover and Spiroll panel ceiling construction. Thesis contain project of work side facilities, main construction machinery, shedule of health and safety, environmental protection, coordination situation of transport routes, time and financial plan for construction, drawing of formwork for steel-concrete ceiling construction and drawing of Spiroll panel ceiling.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavbacs
dc.subjectstavebně technologická příprava stavbycs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectželezobetonová stropní konstrukcecs
dc.subjectbedněnícs
dc.subjectměděná střešní krytinacs
dc.subjectpanely Spiroll.cs
dc.subjectConstructionen
dc.subjectbuilding technology preparation of constructionen
dc.subjecttechnological prescriptionen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjectinspection and test plansen
dc.subjectwork side facilitiesen
dc.subjectsteel – concrete ceiling constructionen
dc.subjectformworken
dc.subjectcopper roof coveren
dc.subjectSpirrol panel.en
dc.titleHotel Sachrův kopec Harrachov, stavebně technologická příprava stavby.cs
dc.title.alternativeHotel Sachrův kopec Harrachov, civil technical project.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-30cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:31cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118612en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:27:47en
sync.item.modts2020.03.31 09:03:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSedlák,, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record