Show simple item record

The facilities

dc.contributor.advisorBerková, Petracs
dc.contributor.authorKopecký, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:19:32Z
dc.date.available2019-05-17T06:19:32Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOPECKÝ, T. Objekt občanské vybavenosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118838cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137815
dc.description.abstractPředložená diplomová práce řeší vypracování prováděcí projektové dokumentace pro objekt občanské vybavenosti. Rozsah diplomové práce je dle vyhlášky 499/2006 Sb. a pozdějšího znění 62/2013 Sb. V objektu se nachází menší pivovar, hospoda, turistická ubytovna a byt majitele. Objekt je situován v obci Vranová, okres Blansko. Jedná se o nepodsklepený třípodlažní objekt zastřešený plochými i šikmými střechami. V prvním nadzemním podlaží se nachází hospoda, pivovar a komunikační trakt dělící objekt uprostřed. V druhém nadzemním podlaží se nachází turistická ubytovna typu hostel s kompletním sdíleným zázemím. Třetí nadzemní podlaží náleží pouze vlastníkovi objektu, protože se zde nachází byt. Objekt je zděný, doplněný o ETICS. Stropní konstrukce je tvořena panely SPIROLL. Výkresová dokumentace byla vytvořena v programu AutoCAD.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis presents processing of the design documentation for public service building. The scope of this work is in accordance with ordinance 499/2006 and latter amended 62/2013. There is a small brewery in the building, as well as a pub, tourist apartments and the owner's flat. Building is situated in Vranová, Blansko district. It is a three-story building without basement, roofed with flat and mono-pitched roofs. The ground floor consists of a pub, a brewery and a communication wing dividing the building in the middle. The second floor consists of hostel type tourist apartments with shared facilities. The third floor belongs exclusively to the owner of the building who has an apartment there. The building is bricked, complemented by an external thermal insulation composite system (ETICS). Floor structure consists of SPIROLL panels. Design documentation was developed in AutoCAD software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTuristická ubytovnacs
dc.subjecthostelcs
dc.subjectpivovarcs
dc.subjecthospodacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectpultová střechacs
dc.subjectterasacs
dc.subjectzelená střechacs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectSpirollcs
dc.subjectTourist apartmentsen
dc.subjecthostelen
dc.subjectbreweryen
dc.subjectpuben
dc.subjectflat roofen
dc.subjectmono-pitched roofen
dc.subjectterraceen
dc.subjectgreen roofen
dc.subjectPorothermen
dc.subjectSpirollen
dc.titleObjekt občanské vybavenostics
dc.title.alternativeThe facilitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-28cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:19cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118838en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:03:26en
sync.item.modts2019.05.19 02:15:49en
dc.contributor.refereePilný, Ondřejcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record