Show simple item record

Administrative building of the grounds Lifocolor in Brno - construction technological project

dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorPšikalová, Hanacs
dc.date.accessioned2019-02-11T20:24:16Z
dc.date.available2019-02-11T20:24:16Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPŠIKALOVÁ, H. Administrativně výrobní objekt areálu Lifocolor v Brně - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118626cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137842
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt hrubé stavby pro administrativně výrobní objekt areálu Lifocolor. Diplomová práce obsahuje řešení dopravních tras na staveniště, zařízení staveniště, technologický postup montáže železobetonového skeletu, kontrolní a zkušební plán. Dále obsahuje návrh strojní sestavy, plán bezpečnosti, environmentální plán, položkový rozpočet, časový plán, návrh příjezdové a parkovací plochy.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is construction-technological project of gross construction for the administrative production building of the complex Lifocolor. The diploma thesis deals with the solution of the transport routes to the building site, site equipment, technological progress of the reinforced concrete skeleton assembly, inspection and testing plan. In addition, it contains a design of a machine assembly, a safety plan, an environmental plan, an item budget, a timetable, a proposal for an access and a parking space.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHrubá stavbacs
dc.subjectmontovaný železobetonový skeletcs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectbezpečnost práce.cs
dc.subjectCoarse structureen
dc.subjectprefabricated reinforced concrete skeletonen
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjectcontrol and test planen
dc.subjectsite equipmenten
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectitem budgeten
dc.subjectwork safety.en
dc.titleAdministrativně výrobní objekt areálu Lifocolor v Brně - stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeAdministrative building of the grounds Lifocolor in Brno - construction technological projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-30cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:32cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118626en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:03:35en
sync.item.modts2019.05.18 08:32:17en
dc.contributor.refereeKotek, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record