Show simple item record

Upgrading of wastewater treatment plant by means of MBR technology.

dc.contributor.advisorHlavínek, Petrcs
dc.contributor.authorSpratková, Anetacs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:05:59Z
dc.date.available2019-04-04T02:05:59Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSPRATKOVÁ, A. Intenzifikace stávající čistírny odpadních vod technologií MBR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118519cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137856
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na tématiku membránových technologií využívaných při čištění odpadních vod. Rešeršní část práce se zabývá problematikou membránové separace aktivovaného kalu, a to především s pomocí ponořených membránových modulů. Práce obsahuje základní principy MBR systémů, přehled používaných membránových modulů, způsoby provozování, výhody i nevýhody využívání tohoto procesu. Praktická část práce se věnuje návrhu intenzifikace čistírny odpadních vod Perná s využitím technologie MBR. Tato část také obsahuje technicko-ekonomické posouzení aktivační ČOV s třetím stupněm čištění a aktivační ČOV s MBR.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the topic of membrane technologies used in wastewater treatment. The research part of the thesis deals with membrane separation of activated sludge, and the focus is on the submerged membrane modules. The thesis contains basic principles of MBR systems, an overview of used membrane modules, modes of operation, advantages and disadvantages of using this process. The practical part of the thesis proposes the intensification of WWTP Perná with using MBR technology. This part includes the technical-economic assessment of the activation WWTP with the third stage of treatment and activation WWTP with MBR.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČištění odpadních vodcs
dc.subjectčistírna odpadních vodcs
dc.subjectČOVcs
dc.subjectmembránacs
dc.subjectmembránový modulcs
dc.subjectaktivovaný kalcs
dc.subjectseparace kalucs
dc.subjectWastewater treatmenten
dc.subjectwastewater treatment planten
dc.subjectWWTPen
dc.subjectmembraneen
dc.subjectmembrane moduleen
dc.subjectactivated sludgeen
dc.subjectsludge separationen
dc.titleIntenzifikace stávající čistírny odpadních vod technologií MBRcs
dc.title.alternativeUpgrading of wastewater treatment plant by means of MBR technology.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-28cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:42cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118519en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:03:40en
sync.item.modts2019.05.18 17:11:20en
dc.contributor.refereeRusník,, Igorcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record