Now showing items 18-18 of 18

  • Zpřesnění digitálního modelu metodami laserového skenování 

    Tyagur, Nataliya
    Disertační práce pojednává o mobilním laserovém skenování a zpracování dat. Mobilní laserové skenování bylo realizováno v Moravském krasu v Suchém a Pustém žlebu v různém ročním období. Další skenování bylo provedeno ve ...