Now showing items 1-1 of 1

  • Environmentální hodnocení rekonstrukcí obytných budov 

    Struhala, Karel
    Jednou z metod využívaných pro hodnocení dopadů lidských činností na životní prostředí je Life-Cycle Assessment (LCA). V této disertační práci je metoda LCA aplikována na renovace obytných budov v České Republice. Důvodem ...