Now showing items 1-1 of 1

  • Zesílení kruhových sloupů při příčném cyklickém namáhání 

    Mansour, Mohamad
    Předložená disertační práce se zabývá zesílením kruhových železobetonových sloupů pomocí vlákny vyztužených polymerů (tzv. FRP – fibre reinforced polymer) namáhaných laterálním cyklickým zatížením. Tato výzkumná studie se ...