Show simple item record

Optimizing the operation of wastewater treatment plants

dc.contributor.advisorHluštík, Petrcs
dc.contributor.authorSingrová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-02-11T22:46:11Z
dc.date.available2019-02-11T22:46:11Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSINGROVÁ, V. Optimalizace provozu čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118518cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137890
dc.description.abstractCílem diplomové práce je posouzení dvou vybraných čistíren odpadních vod a návrh vhodných opatření souvisejících s optimalizací provozu. Čistírny jsou z Jihomoravského a Zlínského kraje a obě spadají do kategorie 2 001 – 10 000 EO. V práci se objevuje posouzení stavebních objektů, strojního zařízení, účinnosti čištění a energetické náročnosti obou ČOV. Výpočty vycházejí z reálně měřených veličin za poslední tři roky a ze základních parametrů jednotlivých objektů a zařízení. Je tedy shrnutý nynější skutečný stav obou čistíren a návrhy na jejich optimalizaci jsou seřazeny dle důležitosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to evaluate two selected wastewater treatment plants and to propose appropriate measures related to optimization of operation. Wastewater treatment plants are from the Jihomoravský and Zlínský regions and both come under the category 2 001 - 10 000 equivalent inhabitants. In the diploma thesis there is an assessment of construction objects, machinery, cleaning efficiency and energy performance of both WWTPs. The calculations are based on the real measured values for the last three years and on the basic parameters of individual objects and equipment. The present state of the two wastewater treatment plants is summarized and optimization proposals are sorted by importance.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČistírna odpadních vodcs
dc.subjectoptimalizace provozucs
dc.subjectenergetická náročnostcs
dc.subjectposouzení objektů a zařízenícs
dc.subjectemisní standardy.cs
dc.subjectWastewater treatment planten
dc.subjectoptimizing the operationen
dc.subjectenergy performanceen
dc.subjectassessment of objects and equipmenten
dc.subjectemission standards.en
dc.titleOptimalizace provozu čistíren odpadních vodcs
dc.title.alternativeOptimizing the operation of wastewater treatment plantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-28cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:42cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118518en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:03:43en
sync.item.modts2019.05.18 05:22:33en
dc.contributor.refereeBábíček, Richardcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record