Show simple item record

Steel Structure of Multipurpose Hall

dc.contributor.advisorHoráček, Martinsk
dc.contributor.authorMakiš, Danielsk
dc.date.accessioned2019-02-11T22:46:12Z
dc.date.available2019-02-11T22:46:12Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMAKIŠ, D. Ocelová konstrukce víceúčelové haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118731cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137891
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce víceúčelové haly. Objekt je situován do města Brna. Půdorys je obdélníkový o rozměrech 60 × 80 m. Světlá výška konstrukce je 12,0 m a celková výška konstrukce je 16,5 m. Příčná vazba je tvořena příhradovým obloukovým vazníkem podepřeným sloupem a příhradovou konstrukcí po obou stranách. Příčné vazby jsou spojeny plnostěnnými vaznicami. Výsledný nosný systém byl vybrán ze dvou předběžných variant řešení. Pro vybranou variantu byl zpracován statický výpočet hlavních nosných částí konstrukce včetně styčníků a kotvení, technická zpráva, výkresová dokumentace a výkaz materiálu.sk
dc.description.abstractThe subject of diploma thesis is design and static assessment of steel structure of multipurpose hall. Construction is located in the city Brno. The floor plan is rectangular with dimensions 60 x 80 m. Headroom of the structure is 12,5 m and total height is 16,5 m. A main frame is created of arch truss supported by column and truss structure on both sides. The main frames are joined by purlins. Final support structure was selected from two preliminary variants. For the selected variant was made static calculation of main bearing elements including joints and anchoring, technical report, drawings and bill of quantities.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvíceúčelová halask
dc.subjectocelová konstrukcesk
dc.subjectpříhradová konstrukcesk
dc.subjectobloukový vazníksk
dc.subjectvaznicesk
dc.subjectsloupsk
dc.subjectstyčníksk
dc.subjectkotvenísk
dc.subjecttechnická zprávask
dc.subjectstatický výpočetsk
dc.subjectvýkresová dokumentacesk
dc.subjectmultipurpose hallen
dc.subjectsteel structureen
dc.subjecttruss structureen
dc.subjectarch trussen
dc.subjectpurlinen
dc.subjectcolumnen
dc.subjectjointen
dc.subjectanchoringen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjectstatic calculationen
dc.subjectdrawingsen
dc.titleOcelová konstrukce víceúčelové halysk
dc.title.alternativeSteel Structure of Multipurpose Hallen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-30cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:03cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118731en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:03:43en
sync.item.modts2019.05.18 06:36:28en
dc.contributor.refereeBalázs, Ivansk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record