Show simple item record

Cultural-reference centre of Trenčín

dc.contributor.advisorBerková, Petracs
dc.contributor.authorSládok, Marcelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:00:43Z
dc.date.available2019-04-03T22:00:43Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSLÁDOK, M. Kultúrno-referenčné centrum Trenčín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118886cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137892
dc.description.abstractPředmětem téhle diplomové práce je vypracování návrhu pro novostavbu občanského významu - kulturního centra. Objekt je 3-podlažní, umístěný na rovinatém pozemku v širším centru města Trenčín. Centrum obsahuje koncertní síň a zázemím pro trénování a nahrávaní hudební produkce. Koncertní síň tvoří levou část budovy a pozestáva z jeviště, přilehlých hledišť s 352 místy na sezení, komunikačních prostor a zázemím pro potřeby představení. Na pravé straně se nachází prostory pro zkoušení a nahrávání hudby s vlastním zázemím, dále vstupní hala s kavárnou a posezením. Konstrukční systém tvoří monolitické svislé a vodorovné ŽB konstrukce doplněny v koncertní síni o trámový strop. Střecha je plochá ve 2 výškových úrovních, fasáda a obálka budovy je kombinací skleněných výloh a zateplovacího systému ETICS, nejvyšší část budovy tvoří cetris obklad. Výkresová část je nakreslená v programu AutoCAD, dalšími použitými programy (např. pro výpočet fyzikálních vlastností konstrukcí apod.) jsou DEKsoft, WDLS.cs
dc.description.abstractThe title of this master´s thesis is the elaboration of a design for a newly builded building of civil importance - a cultural center. Object is 3 storey, situated on the flat plot in the wider center of Trencin. The center includes a concert hall and facilities for training and recording musical productions. The concert hall forms the left part of the building and consists of a stage, adjacent auditoriums with 352 seats, communication spaces and backgrounds for needs of performance. On the right side there are facilities for testing and recording of music with its own facilities, an entrance hall with a café and a seating area. The construction system consists of a monolithic vertical and horizontal RC structure, complemented in a concert hall with a beam ceiling. The roof is flat in 2 levels, the facade and the envelope of the building is a combination of glass facade and the ETICS insulation system, the highest part of the building is created by cetris tiles. Drawing part is drawn in AutoCAD, other programs used (eg to calculate physical properties of structures etc.) are DEKsoft, WDLS.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKulturní centrumcs
dc.subjectkoncertní síňcs
dc.subjectobčanské stavbycs
dc.subjectŽBcs
dc.subjectmonolitcs
dc.subjectCultural centeren
dc.subjectconcert hallen
dc.subjectcivil buildingsen
dc.subjectRCen
dc.subjectmonolithen
dc.titleKultúrno-referenčné centrum Trenčíncs
dc.title.alternativeCultural-reference centre of Trenčínen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-29cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:26cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118886en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:03:43en
sync.item.modts2019.05.18 12:22:11en
dc.contributor.refereePilný, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record