Show simple item record

Selection and evaluation of suppliers in the construction industry

dc.contributor.advisorHanák, Tomášcs
dc.contributor.authorNekardová, Ivacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:00:37Z
dc.date.available2019-04-03T22:00:37Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNEKARDOVÁ, I. Výběr a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118562cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137894
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výběrem a hodnocením dodavatelů ve stavebnictví. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje podnikovému nákupu, výběru dodavatelů, hodnocení dodavatelů a popisuje metody, které tuto problematiku řeší. V praktické části jsou převedeny teoretické poznatky do praxe. Je zpracován dotazník, na který odpovídaly stavební firmy. Na základě dotazníku jsou sestaveny a otestovány čtyři hypotézy. Dále jsou zaznamenány tři řízené rozhovory se zaměstnanci ze stavebních firem. Poslední část tvoří případová studie. Ta řeší návrh systému na výběr a hodnocení dodavatelů v konkrétní stavební firmě.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the selection and evaluation of suppliers in the construction industry. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on corporate purchasing, supplier selection and supplier evaluation and describes the methods that solve this problem. In the practical part, the theoretical knowledge is transferred into practice. There is a questionnaire responded to by the construction companies. Based on the results of the questionnaire, four hypotheses are compiled and tested. Three managed interviews with construction company employees are also recorded. The last part is a case study. It addresses the design of the system for the selection and evaluation of suppliers in a particular construction company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNákupcs
dc.subjectvýběr dodavatelůcs
dc.subjecthodnocení dodavatelůcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectPurchaseen
dc.subjectsupplier selectionen
dc.subjectsupplier evaluationen
dc.subjectquestionnaire surveyen
dc.titleVýběr a hodnocení dodavatelů ve stavebnictvícs
dc.title.alternativeSelection and evaluation of suppliers in the construction industryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-29cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:09cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118562en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:03:44en
sync.item.modts2019.05.18 12:16:26en
dc.contributor.refereeBiolek, Vojtěchcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record