Show simple item record

Proposal to revitalize the banks of the flooded Hulín sand pit

dc.contributor.advisorŠlezingr, Miloslavcs
dc.contributor.authorSkřížala, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:00:40Z
dc.date.available2019-04-03T22:00:40Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSKŘÍŽALA, L. Problematika stabilizace břehů vybrané údolní nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118495cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137895
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje posouzení stavu břehového území na údolní nádrži Brno, v oblasti Osada a následně návrhu stabilizace břehu. V rámci osobní návštěvy zájmové oblasti byla provedena fotodokumentace, zaměření a následně posouzen současný stav abradovaných břehů. Pomocí zaměření a dat o výškách hladin na nádrži poskytnutých Povodím Moravy, s.p. byla vyhodnocena nejčetnější hladina v nádrži v letech 2007–2017, stanoven ústup břehové čáry a navržená stabilizace břehu. V této práci bylo navrženo celkem osm opatření proti dalšímu ústupu břehové čáry, které byly zapracované do přehledných schémat a vizualizací.cs
dc.description.abstractThe master´s thesis deals with the assessment of the state of the shore territory on the Brno reservoir, in the Osada area and subsequently the proposal for shore stabilization. As part of a personal visit to the area of interest, photographic documentation, geodetic focus and subsequent assessment of the current state of the abraded shores were made. Using the geodetic focus and data of water heights on the reservoir provided by the Povodí Moravy, s.p. the most numerous in the reservoir was evaluated in 2007-2017, the coastline retreat and the proposed shore stabilization were determined. There was suggested totaly eight measures were proposed against the further retreat of the shore line, which were incorporated into schemes and visualizations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectabrazecs
dc.subjectabrazní terminantacs
dc.subjectbřehcs
dc.subjectnejčetnější hladinacs
dc.subjectstabilizacecs
dc.subjectvodní nádržcs
dc.subjectabrasionen
dc.subjectabrasion terminantyen
dc.subjectbanken
dc.subjectmost frequently levelen
dc.subjectstabilizationen
dc.subjectwater reservoiren
dc.titleProblematika stabilizace břehů vybrané údolní nádržecs
dc.title.alternativeProposal to revitalize the banks of the flooded Hulín sand piten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-30cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:42cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118495en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:03:44en
sync.item.modts2019.05.18 10:53:56en
dc.contributor.refereePelikán,, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record