Show simple item record

Optimization of types, granulometry and fine particle shape for special concrete

dc.contributor.advisorHela, Rudolfcs
dc.contributor.authorJobánek, Jaromírcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:19:36Z
dc.date.available2019-05-17T06:19:36Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationJOBÁNEK, J. Opimalizace typů, granulometrie a tvaru jemných částic pro speciální betony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118927cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137934
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci křivky zrnitosti použitím příměsí. K návrhu betonu výborných vlastností je často třeba dosáhnout vyšší hutnosti směsi, a to pomocí návrhu vhodné křivky zrnitosti. Také jsou v práci popisovány betony speciálních vlastností a různé druhy příměsí.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on optimization of particle size distribution using concrete additions. To design a concrete of excellent properties, it is often necessary to achieve a higher packing density of the mixture by designing a suitable particle size distribution curve. Concrete with special properties and various types of powder additions are also described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectgranulometriecs
dc.subjectjemné částicecs
dc.subjectpříměsics
dc.subjectpórovitostcs
dc.subjecttvar zrncs
dc.subjecthutnostcs
dc.subjectkřivka zrnitostics
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectgranulometryen
dc.subjectfine particlesen
dc.subjectadditionsen
dc.subjectporosityen
dc.subjectgrain shapeen
dc.subjectdensityen
dc.subjectparticle size distributionen
dc.titleOpimalizace typů, granulometrie a tvaru jemných částic pro speciální betonycs
dc.title.alternativeOptimization of types, granulometry and fine particle shape for special concreteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-29cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:35cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118927en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:41:10en
sync.item.modts2020.04.01 02:49:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHela,, Vlastimilcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record