Show simple item record

Cement-bonded particleboards with utilization of alternative raw materials

dc.contributor.advisorBydžovský, Jiřícs
dc.contributor.authorUrbánek, Liborcs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:05:46Z
dc.date.available2019-04-04T02:05:46Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationURBÁNEK, L. Cementotřískové desky s využitím alternativních surovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118956cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137943
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na efektivní využití aktuálně produkovaných alternativních surovin při výrobě cementotřískových desek. Důraz je primárně kladen na odřezky a prach vznikající při opracování cementotřískových desek, dále pak teplárenskou škváru a vápenec. Teoretická část obsahuje průzkum aktuálních poznatků týkajících se dané problematiky. V rámci experimentální části byly alternativní suroviny podrobně analyzovány a dále pak zkoumán jejich vliv (jako modifikační složky matrice i plniva) na vlastnosti cementotřískových desek. Výzkum a vývoj probíhal s využitím fyzikálně-mechanických, termických i mikrostrukturních metod.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on effective utilization of currently produced alternative raw materials in the production of cement-bonded boards. The emphasis is primarily on the scraps and dust arising from the processing of cement-bonded slabs, as well as on slag and limestone. The theoretical part contains a survey of current knowledge about the given issue. In the experimental part, the alternative raw materials were analyzed in detail and their influence (as modifier components of the matrix and the filler) on the properties of cement-bonded slabs was examined. Research and development took place using physico-mechanical, thermal and microstructural methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKompozitní materiálycs
dc.subjectalternativní surovinycs
dc.subjectcementotřískové deskycs
dc.subjectdřevocs
dc.subjectškváracs
dc.subjectvápeneccs
dc.subjecttřískacs
dc.subjectsubstituce primárních surovincs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectComposite materialsen
dc.subjectalternative raw materialsen
dc.subjectcement-particle boardsen
dc.subjectwooden
dc.subjectslagen
dc.subjectlimestoneen
dc.subjectchipen
dc.subjectsubstitution of primary raw materialsen
dc.subjectmicrostructureen
dc.titleCementotřískové desky s využitím alternativních surovincs
dc.title.alternativeCement-bonded particleboards with utilization of alternative raw materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-29cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:38cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118956en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:58:17en
sync.item.modts2020.03.31 22:47:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVacula, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record