Show simple item record

Clifford algebras in colour theory and image analysis

dc.contributor.advisorHrdina, Jaroslavcs
dc.contributor.authorTichý, Radekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:44Z
dc.date.available2019-04-03T22:08:44Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationTICHÝ, R. Cliffordovy algebry v kolorimetrii a analýze obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other105859cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/138021
dc.description.abstractTato práce se zabývá využitím konformní geometrické algebry CGA pro zpracování barevného obrazu. Zaměřuje se především na segmentaci barev. K tomuto účelu není vhodné pracovat v barevném prostoru RGB. Z tohoto důvodu je představen prostor CIELAB, který je opatřen euklidovskou metrikou odpovídající lidskému vnímání barev. Součástí práce je návrh algoritmu využívajícího CGA pro detekci objektu v obraze na základě barevných vlastností. Závěrečná část práce je věnována prokládání bodů v prostoru sférou využívající metodu nejmenších čtverců. Pro měření vzdáleností je v CGA použit skalární součin. Aproximace bodů sférou je poté použita na barevný obraz za účelem úpravy vzdáleností mezi barvami.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with conformal geometric algebra CGA for colour image processing, particularly with colour segmentation. For this reason it is not sufficient to work in RGB colour space. It is more convenient to use a colour space called CIELAB. CIELAB is endowed by Euclidean metric corresponding with human perception of colours. Afterwards an algorithm for an object detection via CGA based on colour differences is included. The final part of the thesis deals with least squares fitting of sphere to points using CGA. The sphere fitting is then used to adjust colour differences in an image to improve the algorithm for an object detection.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgeometrická algebracs
dc.subjectCGAcs
dc.subjectsegmentace obrazucs
dc.subjectbarevný prostor CIELABcs
dc.subjectgeometric algebraen
dc.subjectCGAen
dc.subjectimage segmentationen
dc.subjectcolour space CIELABen
dc.titleCliffordovy algebry v kolorimetrii a analýze obrazucs
dc.title.alternativeClifford algebras in colour theory and image analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-20-16:50:53cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid105859en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:12:27en
sync.item.modts2021.11.12 08:25:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVašík, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) prof. RNDr. Jan Franců, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s diplomovou prací a odpověděl na dotazy recenzenta diplomové práce. Komise položila diplomantovi otázky k diplomové práci: Kde ještě jinde mají Cliffordovy algebry uplatnění?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record