Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace kooperativní teorie her pro Cournotovy oligopoly 

    Eryganov, Ivan
    Tato diplomová práce se zabývá aplikací kooperativní teorie her pro řešení problematiky Cournotovych oligopolů. Zpracované poznatky z oblastí teorie oligopolů a teorie her se používají k sestavení modelu popisujícího chovaní ...