Now showing items 1-1 of 1

  • Manipulátor pro skládání slévárenských forem 

    Borýsek, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu konstrukce manipulátoru pro skládání dvoudílných slévárenských forem. V práci je provedena analýza současného stavu poznání v odvětví manipulačních zařízení a průmyslových ...