Now showing items 1-2 of 2

  • Monitorování procesu FDM tisku 

    Rafaja, Hynek
    Cílem této práce je vývoj monitorovacího systému pro 3D tisk metodou Fused Deposition Modeling, který bude schopný identifikovat chybové stavy vzniklé při tisku. Při řešení byly identifikovány potřebné chybové stavy. Poté ...
  • Stanovení mechanických vlastností materiálů používaných pro 3D tisk 

    Černý, Martin
    Diplomová práce se zabývá zejména stanovením mechanických vlastností materiálů používaných pro 3D tisk (ABS, nylon a PLA). Normalizované vzorky, vyrobené pomocí 3D tiskárny s využitím aditivní metody Fused Deposition ...