Show simple item record

Urban concept of social center in residential complex Brno-Lesná

dc.contributor.advisorHerzan, Radovancs
dc.contributor.authorVodáková, Eliškacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:55:17Z
dc.date.available2019-04-03T21:55:17Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationVODÁKOVÁ, E. Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other120199cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/138375
dc.description.abstractPředmětem zadání je urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná, které v rámci výstavby sídliště Lesná již nebylo dokončeno. Výchozím podkladem je aktuální katastrální mapa daného území, ortofoto mapa a vlastní průzkumy území. Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití území, které již má z dřívější doby navrženou základní dopravní a stavební strukturu a obsahuje hodnoty, které je třeba respektovat. Doplnit lze všechny funkce, prověřit nezastavěné plochy, prověřit a navrhnout pěší tahy v území ve vztahu k zastávkám MHD a těžišti území, řešit otázku parkování, navrhnout nové využití stávajících objektů a případně navrhnout nové objekty a navrhnout také řešení parteru včetně parkových úprav a zeleně adekvátně významu a využití území.cs
dc.description.abstractThe subject of the assignment is urban concept and social center housing complex Brno-Lesná that during the construction of housing estate Lesná already been completed. The initial document is current cadastral map of the territory, orthophoto map and its own research area. The main objective of the study is to examine the territorial land use options that already has an earlier era of the proposed basic transport and building structure and contains values that should be respected. Complement all functions, check undeveloped areas, investigate and propose pedestrian routes in the area in relation to public transport stops and the center of gravity of the territory and tackle parking, suggest new uses of existing buildings and to propose new objects and also propose solutions to the pit, including landscaping and greenery adequately the importance of land use.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecturbanistické řešenícs
dc.subjectBrno-Lesnács
dc.subjectsídlištěcs
dc.subjectHalasovo náměstícs
dc.subjectobytné centrumcs
dc.subjecturban concepten
dc.subjectBrno-Lesnáen
dc.subjecthousing estateen
dc.subjectHalasovo náměstíen
dc.subjectsocial centeren
dc.titleUrbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesnács
dc.title.alternativeUrban concept of social center in residential complex Brno-Lesnáen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2019-03-25-17:55:42cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURYcs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid120199en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:48:57en
sync.item.modts2019.05.18 13:45:49en
dc.contributor.refereeJenčková, Barboracs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record