Show simple item record

Financial Planning of the Construction Company

dc.contributor.advisorVítková, Evacs
dc.contributor.authorKarlíčková, Evacs
dc.date.accessioned2019-03-25T21:24:41Z
dc.date.available2019-03-25T21:24:41Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKARLÍČKOVÁ, E. Finanční plánování stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other120152cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/138384
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace vybraného sta-vebního podniku s využitím finanční analýzy a následně stanovením finančního plánu na následující rok. V teoretické části jsou vymezeny pojmy stavební podnik, struktura majetku podniku a využívané účetní výkazy. Následně je rozebráno finanční plánování a různé způsoby finanční analýzy včetně její charakteristiky. Případová studie vypovídá o ekonomické situaci stavebního podniku v daném období, vyjádřené pomocí vybraných metod finanční analýzy. Cílem této práce je tedy posoudit vývoj podniku v rozmezí stanovených šesti let a sestavení podnikového finančního plánu na rok následující.cs
dc.description.abstractThe thesis contains an evaluation of the economic situation of a building company using a financial analysis and establishes a financial plan for the following year. The theoretical part defines terms such as building company, asset structure and accounting statements used. The following part discusses the financial planning and various methods of financial analysis including its characteristics. The case study describes the economic situation of the building company in the period in question expressed by way of selected financial analysis methods. The aim of the thesis is to assess the company development within the specified six years and to prepare a financial plan for the following year.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavební podnikcs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectpoměrové a rozdílové ukazatelecs
dc.subjectfinanční plánování a finanční pláncs
dc.subjectBuilding companyen
dc.subjectaccounting statementsen
dc.subjecthorizontal and vertical analysisen
dc.subjectratio and difference indicatorsen
dc.subjectfinancial planning and financial planen
dc.titleFinanční plánování stavebního podnikucs
dc.title.alternativeFinancial Planning of the Construction Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2019-03-25-17:32:00cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120152en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:23:55en
sync.item.modts2020.03.31 09:41:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKocanda,, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record