Show simple item record

Increases in water resistance of MDF composites

dc.contributor.advisorŠoukal, Františekcs
dc.contributor.authorMásilko, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:22Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:22Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationMÁSILKO, J. Zvyšování odolnosti MDF kompozitů proti působení vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2541cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13905
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je studium odolnosti vůči vlhkosti macro-defect-free (MDF) cementu založeného na bázi kalcium-aluminátového cementu a polyvinylalkoholu jako polymeru. MDF cementy jsou perspektivní materiály, které mají do budoucna velký potenciál v oblasti konstrukčního využití. Jejich základním nedostatkem je ovšem právě snížená odolnost proti vodě s následným nabobtnáním a redukcí pevnosti. Proto se tato práce soustředí na sledování fázových změn ve struktuře MDF vzorků v závislosti na obsahu organického polymeru a podmínkách tvrdnutí v průběhu vystavení vlhkosti. Pro syntézu MDF vzorků byl použit hlinitanový cement (SECAR 51) a kopolymer polyvinylalkohol/acetát. Odolnost modelových MDF vzorků vůči vlhkosti byla sledována při dvou různých uloženích: ve vlhké atmosféře a pod vodou. Na základě výsledků měření byl pozorován vliv složení, podmínek tvrdnutí a jednotlivého uložení na vlastnosti modelových MDF cementů. Charakterizace MDF vzorků byla především založena na metodách zkoušky pevnosti v ohybu, FT-IR, EDAX a na optické mikroskopii.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the study of moisture resistance of macrodefect-free (MDF) cements based on calcium-aluminate cement and polyvinylalcohol used as polymer. MDF cements are perspective materials providing unique properties relative to traditional cement pastes with great potential to incoming constructional utilization. But it is known that MDF cements exhibit sensitivity to water, with swelling and reduction of strength. Therefore the work is aimed in monitoring of an organic polymer effect on the moisture resistance of MDF materials and phase changes. Aluminate cement (SECAR 51) and polyvinylalcohol/acetate copolymer have been used for the MDF cement preparation. The moisture resistance of model MDF cement samples was investigated at two different curing conditions: in the moist atmosphere and immersed in water. The influence of composition and individual curing on the properties of model MDF cement samples was observed. The characterization of MDF samples was based especially on test of flexural strength, FT-IR, EDAX and optical microscopy analyses.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmacrodefect-freecs
dc.subjectcementcs
dc.subjectpolymercs
dc.subjectkompozitcs
dc.subjecttwin-roll mixercs
dc.subjectmacrodefect-freeen
dc.subjectcementen
dc.subjectpolymeren
dc.subjectcompositeen
dc.subjecttwin-roll mixeren
dc.titleZvyšování odolnosti MDF kompozitů proti působení vodycs
dc.title.alternativeIncreases in water resistance of MDF compositesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:05cs
thesis.disciplineChemie materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2541en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:59:32en
sync.item.modts2020.05.22 13:08:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeZmrzlý, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen)cs
but.defencePrezentace diplomové práce byla poměrně dobře sestavena a výsledky byly prezentovány vcelku jasně. Na dotazy oponenta i členů komise odpovídal diplomant přijatelně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record