Show simple item record

Bulk forming technology of sandwich coil insert

dc.contributor.advisorForejt, Milancs
dc.contributor.authorVotavová, Jitkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:06:13Z
dc.date.available2019-04-03T22:06:13Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVOTAVOVÁ, J. Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other49081cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13924
dc.description.abstractVOTAVOVÁ Jitka: Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby sendvičové závitové vložky - z hliníkové slitiny AlMn1 ČSN 424432. Na základě literární studie objemového tváření za studena zejména se zaměřením na protlačování a pěchování byl navržen postup výroby a provedeny technologické výpočty. Za stroj byl zvolen postupový automat TPM8 (výrobce ŠMERAL Brno), o jmenovité síle 1 000 kN. Průtlačník bude vyroben z nástrojové oceli 19 436.8, objímka z nástrojové oceli 19 436.8 a průtlačnice z nástrojové oceli 19 436.8. Tepelné zpracování průtlačníku a objímky dle výkresové dokumentace.cs
dc.description.abstractVOTAVOVÁ Jitka: Bulk forming technology of sandwich coil insert. The project elaborated in frame of engineering studies branch M-STG. The project is submitting design of technology production of the sandwich coil insert - from aluminium alloys AlMn1 ČSN 424432. Production sequence was proposed upon linear analyse of bulk forming especially to extrusion and upsetting. Technological calculations were made. Maschine was select automatic transfer press TPM8, nominal power 1 000 kN (producer SMERAL Brno). Extruder will make from tool steel 19 436.8, clamp ring from tool steels 19 436.8 and extrusion die from tool steel 19 436.8. Heat-treatment extruder and clamp ring according to drawing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcel 19 436.8cs
dc.subjecttvářenícs
dc.subjectprotlačování za studenacs
dc.subject19 436 steelen
dc.subjectformingen
dc.subjectcold extrusionen
dc.titleVýroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářenímcs
dc.title.alternativeBulk forming technology of sandwich coil inserten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-25-12:32:14cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49081en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:17:59en
sync.item.modts2021.11.12 17:51:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDohnal, Ivocs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila komisi s výsledky své diplomové práce. Studentka odpověděla na otázky oponenta. Studentka dále odpovídala na níže uvedené otázky členů komise: 1) Jaké jsou skupiny slitin hliníku pro tváření v závislosti na tepelném zpracování? 2) Proč byla pro výrobu zvolena varianta B? 3) Objasněte konstrukci průtlačníku. 4) Charakterizujte materiál 19 830. 5) Který prvek se přidává do hliníkových slitin, aby byly vytvrditelné?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record