Show simple item record

Aspects of Inventories in Retail Business: Models of Natural Shrinkage and Accidental Losses of Retail Stock

dc.contributor.advisorFedorová, Annacs
dc.contributor.authorBeranová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:57Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:57Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationBERANOVÁ, M. Aspekty zásob v maloobchodě: modely přirozených úbytků zásob a ztratného [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other23826cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1397
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou stanovení objektivní výše normy přirozených úbytků zásob a ztratného v maloobchodě. V rámci disertační práce jsou zkoumány faktory, které ovlivňují výši nezaviněných ztrát na zásobách, a možné přístupy ke kalkulaci relevantní výše normy přirozených úbytků zásob a ztratného v typických maloobchodních prodejnách. Disertační práce svým zaměřením reaguje na problém, který v oblasti daní z příjmů existuje již od roku 1995, avšak jeho koncepční řešení stále chybí. Tímto aktuálním problémem, jež se projevuje zejména v oboru maloobchodního podnikání, je právě stanovení objektivní výše normy ztratného a přirozených úbytků zásob. Disertační práce je založena na rozsáhlém výzkumu, který byl realizován nejen v provozovnách maloobchodu, ale také na straně správců daně. Na základě výsledků provedeného výzkumu byly vymezeny hlavní faktory, které mají významný vliv na objem přirozených úbytků zásob a ztratného v typických maloobchodních prodejnách. Na těchto faktorech a determinaci jejich vlivu jsou následně vystavěny dva matematické modely pro určení objektivní výše normy přirozených úbytků zásob a ztratného v konkrétní maloobchodní prodejně. Jedná se o model založený na statistických metodách vícenásobné regrese a o model, jehož základem je fuzzy logika, resp. fuzzy matematika. V závěru disertační práce jsou oba realizované modely diskutovány, a to jak po stránce jejich relevantnosti, tak také z hlediska jejich praktické aplikace. Závěr disertační práce představuje rovněž shrnutí přínosů této práce pro praxi a teorii a jsou zde nastíněny potenciální možnosti další vědecké práce v této oblasti.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis deals with the problem of relevant volume of natural shrinkage and accidental losses of retail stock quota calculation. In frame of the dissertation thesis, factors affecting an extent of accidental shortage of inventories in retail business are investigated here. Then, possible approaches to a calculation of relevant volume of such a quota are recognized as well. By its scope, the dissertation thesis reacts on a problem that exists within the income taxes law since 1995, but any conceptual solution of this problem is still missing. This current problem that is felt especially in retail business is right the problem of relevant volume of a quota of natural shrinkage and accidental loses calculation. The dissertation thesis is based on wide research that has been done in both, in retail businesses and on the side of tax administration too. On the basis of this research’s outcomes, the main factors affecting an extent of accidental losses of retail stock have been determined. Then these factors and evaluation of their influence became construction elements of two mathematic models for the calculation of relevant volume of a quota of natural shrinkage and accidental losses of inventories in retail business. These models are the model that is based on the statistic method of multiple regression and the model based on the fuzzy logic, respectively on the fuzzy mathematics. For the conclusion of the dissertation thesis, both models are discussed from the point of their relevance as well as from the view of their practical application. Theoretical and practical contributions of the dissertation thesis are also concluded here along with an outline of possible future research in this area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFuzzy logikacs
dc.subjectmaloobchodcs
dc.subjectmankocs
dc.subjectpřirozené úbytky zásobcs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectškodacs
dc.subjectztratnécs
dc.subjectFuzzy Logicen
dc.subjectRetail Businessen
dc.subjectShortage of Stocken
dc.subjectNatural Shrinkage of Stocken
dc.subjectRegression Analysisen
dc.subjectDamageen
dc.subjectAccidental Losses of Stocken
dc.titleAspekty zásob v maloobchodě: modely přirozených úbytků zásob a ztratnéhocs
dc.title.alternativeAspects of Inventories in Retail Business: Models of Natural Shrinkage and Accidental Losses of Retail Stocken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-05-15cs
dcterms.modified2009-05-18-07:04:42cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid23826en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:42:08en
sync.item.modts2020.03.31 18:58:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSolař, Jancs
dc.contributor.refereeŽufan, Pavelcs
dc.contributor.refereeBuřita, Ladislavcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record