Show simple item record

Emptiness, Loneliness

dc.contributor.advisorRathouský, Luděkcs
dc.contributor.authorKalhousová Pernicová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2021-11-22T14:55:10Z
dc.date.available2021-11-22T14:55:10Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationKALHOUSOVÁ PERNICOVÁ, Z. Prázdno, samota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other57641cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14059
dc.description.abstractTéma mých obrazů je samota a prázdno. Konkrétně se věnuji především stáří a všemu, co přináší. Zamýšlím se nad jeho podstatou, nad tím, co může člověk na sklonku života cítit. Co je pro starého člověka důležité, jaké jsou jeho potřeby. Osobně vnímám stáří jako velmi smutné, osamělé, tiché a prázdné. Tyto pocity mi přináší okamžiky návštěv mých prarodičů, kdy se stávám svědkem velmi bolestného a smutného stáří. Stávám se svědkem odcizení dvou odlišných povah, které oba postihla choroba a kteří si své stáří velmi znepříjemňují. Mé obrazy by se měly zamýšlet nad psychickými nemocemi starých lidí, o kterých se příliš nemluví, dokonce ani nemusí být na první pohled ani znatelné, ale přesto se mohou silně dotýkat člověka samotného, tak osob žijících v jeho blízkosti.cs
dc.description.abstractThe theme of my paintings is loneliness. Specifically, I deal primarily age and everything that brings. Linger on its essence, about what one can to end of life feel. What is important for the old man, what are his or her needs. Personally, I see old the old age as a very sad, lonely, silent and empty. These feelings brings me a visit to my grandparents when I become a witness painful and sad old age. Become a witness to alienation of two different characters, which affected disease and who have ruined their very old age. My images should lead to the thinking about the mental diseases of old people, which is too speak, may not even be at first glance not noticeable, but still can strongly affect the man himself, so people living in its vicinity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOlejomalba prázdno samota vnímání stáří stáří stárnutí odcizenícs
dc.subjectOilpainting loneliness perception of the old age the old age getting old estrangementen
dc.titlePrázdno, samotacs
dc.title.alternativeEmptiness, Lonelinessen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2012-06-27-09:10:14cs
thesis.disciplineVýtvarné umění - malířství - volná tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2cs
thesis.levelBcA.cs
thesis.nameBcA.cs
sync.item.dbid57641en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:57:53en
sync.item.modts2021.11.22 23:06:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
dc.contributor.refereeBolf, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) akad. malíř Tomáš Lahoda (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Jiří Franta (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýtvarná uměnícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record