Show simple item record

Optimalization of plasma cutting parameters.

dc.contributor.advisorDaněk, Ladislavcs
dc.contributor.authorVacula, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:09:37Z
dc.date.available2019-05-17T05:09:37Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationVACULA, J. Optimalizace parametrů plazmového řezání. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other16905cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14091
dc.description.abstractVACULA Jakub: Optimalizace parametrů plazmového řezání. Diplomová práce prezenčního studia magisterského programu – Strojní inženýrství, obor strojírenská technologie. Akademický rok 2008 / 2009. Fakulta strojního inženýrství VUT Brno, Ústav strojírenské technologie. Diplomová práce se zabývá tepelným dělením materiálu, konkrétně plazmovým řezáním. Sleduje vliv provozních parametrů tohoto procesu na výslednou kvalitu řezu a cílem je tyto parametry z kvalitativního hlediska optimalizovat. Experiment byl proveden na plazmovém řezacím zařízení Fine Focus 800 firmy KJELLBERG s použitím materiálu S 690 QL. Na základě literární studie problematiky tepelného dělení materiálů bylo též popsáno porovnání plazmového řezaní s metodou dělení materiálu kyslíkem jak z hlediska kvality, tak z hlediska ekonomického.cs
dc.description.abstractVACULA Jakub: Optimization of plasma cutting parameters Diploma thesis of the attendance engineer´s study – Mechanical Engineering, specialization Machinery Technology. Academic year 2008/2009. Faculty of Mechanical Engineering of University of Technology in Brno, Institute of the Manufacturing Technology. The Diploma thesis is concerned with the thermal division of a material, concretely by the plasma cutting. It monitors the operational parameters influence of this process to the result quality of cut and the purpose is to optimize these parameters from the qualitative standpoint. The experiment was executed at the plasma cutting equipment Fine Focus 800 of the company KJELLBERG with the utilization of the material S 690 QL. On the base of the literary study of the thermal division of the materials problems it was also described the comparison of the plasma cutting with the method of the division of materials by the oxygen, both from the point of view of the quality, and from the economical point of view.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplazmacs
dc.subjecttepelné dělenícs
dc.subjecttepelně ovlivněná oblastcs
dc.subjectocel S 690 QLcs
dc.subjectplasmaen
dc.subjectthermal cuttingen
dc.subjectheat-affected zoneen
dc.subjectsteel S 690 QLen
dc.titleOptimalizace parametrů plazmového řezání.cs
dc.title.alternativeOptimalization of plasma cutting parameters.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-23cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:33cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16905en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:05:36en
sync.item.modts2020.04.01 00:01:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMrňa, Liborcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defencePosluchač představil obsah své diplomové práce komisi. Otázky oponenta byly zodpovězeny. Otázky: Jaké technické plyny jsou zapotřebí při řezání kyslíkem? Jaký je rozdíl mezi mezí pevnosti a mezí kluzu? Používá se plasmové řezání pro dělení nevodivých materiálů? Definujte skluz.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record