Show simple item record

Pulse Oxymeter in LabVIEW

dc.contributor.advisorČmiel, Vratislavcs
dc.contributor.authorSynek, Josefcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:16:56Z
dc.date.available2019-05-17T14:16:56Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSYNEK, J. Pulsní oxymetr v LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30688cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14314
dc.description.abstractJednou z nejdůležitějších funkcí lidského těla je poskytnout dostatek kyslíku do všech jeho částí. Kyslík se v krvi váže na hemoglobin a je transportován do tkání. Oxymetrie je neinvazivní metoda pro měření množství kyslíku navázaného na hemoglobin. Okysličený a neokysličený hemoglobin má odlišné absorpční vlastnosti pro světla různých vlnových délek. Proto pulsní oxymetr prosvětluje tkáň červeným a infračerveným světlem. Signál procházející přes tkáň je ovlivněn absorpčními vlastnostmi hemoglobinu a srdečním pulsem. Tyto signály měříme a poměr jejich velikostí nám umožní vypočítat nasycení krve kyslíkem.cs
dc.description.abstractOne of the most important vital functions of the human body is providing sufficient oxygen to all its parts. Oxygen in the blood binds to hemoglobin and it is transported to tissues. Oxymetry is non-invasive method for measuring the amount of oxygen bound to hemoglobin. Oxygenated hemoglobin and deoxygenated have different absorption characteristics for light of different wavelengths. Therefore, pulse oxymetry transmits tissue with red and infrared light. Signal passing through the tissue is affected by the absorption properties of hemoglobin and heart pulse. These signals are measured and the ratio of their size allows us to calculate blood oxygen saturation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectoxymetrcs
dc.subjectkyslíkcs
dc.subjectsaturacecs
dc.subjecthemoglobincs
dc.subjectvlnová délkacs
dc.subjectoxymeteren
dc.subjectoxygenen
dc.subjectsaturationen
dc.subjecthemoglobinen
dc.subjectwavelengthen
dc.titlePulsní oxymetr v LabVIEWcs
dc.title.alternativePulse Oxymeter in LabVIEWen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-18cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:07cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30688en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:23:26en
sync.item.modts2020.04.01 01:32:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeChmelař, Milancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (člen) MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (člen) MUDr. Robert Roman, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Student odpověděl otázky oponenta s porozuměním. Do diskuse se zapojil doc. Kolář, doc. Drastich a MUDr. Roman. MUDr. Roman položil otázku: Závislost nasycení kyslíkem a tepové frekvence. Student odpověděl s porozuměním. Student obhájil bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record