Show simple item record

Fatigue failure mechanism of nickel-based superalloy Inconel 713LC under 800°C

dc.contributor.advisorHutařová, Simonacs
dc.contributor.authorSmékalová, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:08:42Z
dc.date.available2019-05-17T05:08:42Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSMÉKALOVÁ, J. Mechanismy únavového poškození niklové superslitiny Inconel 713LC za teploty 800°C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other28476cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14361
dc.description.abstractNiklové superslitiny jsou používány pro vysokoteplotní aplikace v energetickém a leteckém průmyslu. Jsou namáhány v agresivním prostředí za vysokých teplot při spolupůsobení únavových a creepových procesů, vysokoteplotní oxidace, koroze a eroze. Prodloužení životnosti takto namáhaných součástí a současné zvýšení výkonu jednotlivých zařízení je možné pomocí aplikace povrchových ochranných vrstev. Tato práce je zaměřena na zkoumání mechanismů únavového poškození superslitiny Inconel 713LC při teplotě 800 °C a porovnání těchto mechanismů u materiálu s ochrannou povrchovou vrstvou na bázi Al-Si a materiálu bez této vrstvy. Užitím optické mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a konfokální laserové rastrovací mikroskopie byly analyzovány iniciační místa únavových trhlin, způsob jejich šíření a v některých oblastech i rychlosti šíření únavových trhlin. Na základě předešlého výzkumu bylo zjištěno, že aplikace povrchové úpravy má pozitivní vliv na únavovou životnost slitiny Inconel 713LC. Tyto výsledky byly v práci potvrzeny a doplněny.cs
dc.description.abstractNickel superalloys are used for high-temperature application in energetic and aerospace industry. They are exposed to aggressive environment at high temperatures with the interactions between fatigue and creep processes, high-temperature oxidation, corrosion and erosion. Lifetime extension of such strained parts while increasing the performance of particular machine is possible by applying protective surface coatings. The subject of this work is to investigate the fatigue failure mechanisms of superalloy Inconel 713LC at 800 °C and to compare these mechanisms between material with a protective coating based on Al-Si and material without coating. The location of initiation fatigue cracks, their propagation and the fatigue crack propagation rate in some areas were analyzed by optical microscopy, scanning electron microscopy and confocal laser scanning microscopy. Based on previous research it was found that the application of the coating AlSi has a positive effect on lifetime of alloy Inconel 713LC. These results were confirmed and estimated in the diploma thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectniklová superslitinacs
dc.subjectInconel 713LCcs
dc.subjectmechanismus únavového poškozenícs
dc.subjectpovrchová Al-Si vrstvacs
dc.subjectrychlost šíření únavové trhlinycs
dc.subjectnickel based superalloyen
dc.subjectInconel 713LCen
dc.subjectfatigue failure mechanismen
dc.subjectAl-Si coatingen
dc.subjectfatigue crack growth rateen
dc.titleMechanismy únavového poškození niklové superslitiny Inconel 713LC za teploty 800°Ccs
dc.title.alternativeFatigue failure mechanism of nickel-based superalloy Inconel 713LC under 800°Cen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:19cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28476en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:48:34en
sync.item.modts2020.04.01 02:43:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJuliš, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record