Show simple item record

Design Rules for Electronic Systems with ATMEL Microprocessors from the EMC Point of View

dc.contributor.advisorUrbanec, Tomášcs
dc.contributor.authorKaštan, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:22:05Z
dc.date.available2019-05-17T02:22:05Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKAŠTAN, J. Pravidla návrhu elektronických přístrojů s jednočipovými mikropočítači ATMEL z hlediska EMC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other15770cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14519
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o základních znalostech elektromagnetické kompatibility soustředěné na elektromagnetické rušení vycházející z aplikace založené na funkci řídící jednotky plynového kotle firmy Honeywell, pro kterou autor zhotoví DPS včetně softwarového vybavení v jazyce C. Pro důkladnější detekci zdrojů rušení byly navrženy další varianty desek plošného spoje se samostatným mikroprocesorem, na kterých byly zkoumány vlastnosti stínících ploch umístěné přímo pod mikroprocesorem. Na základě pravidel získaných během této diplomové práce byla na závěr sestavena aplikace, která měla omezené nežádoucí rušení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is dealing with the basic knowledge of the Electromagnetic compatibility. It’s concretely target on electromagnetic interference flowing from the application of electronic gas control by Honeywell company. Author compile the power control board with including software in language C. The next alternates of power control board with the separated microprocessor were designed for the more extended source detection. On these boards there were explored shielding surface features placed directly under the microprocessor. The application reducing the interference was designed in accordance to the rules finding out during this diploma thesis writing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektromagnetická kompatibilitacs
dc.subjectminimalizace elektromagnetické interference z mikroprocesoru Atmelcs
dc.subjectsnižování emisivitycs
dc.subjectvyzařovánícs
dc.subjectdiplomová prácecs
dc.subjectelectromagnetic compatibilityen
dc.subjectminimization of electromagnetic interference from the microcontroler Atmelen
dc.subjectreduction of emissionen
dc.subjectinterferenceen
dc.subjectdiploma thesisen
dc.titlePravidla návrhu elektronických přístrojů s jednočipovými mikropočítači ATMEL z hlediska EMCcs
dc.title.alternativeDesign Rules for Electronic Systems with ATMEL Microprocessors from the EMC Point of Viewen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:03cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid15770en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:10:44en
sync.item.modts2021.11.12 13:13:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSvačina, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent referuje o své diplomové práci a seznamuje komisi s dosaženými výsledky. Čtou se posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student odpovídá na dotazy oponenta. Probíhá rozprava o diplomové práci. Student reaguje na otázky a připomínky členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record