Show simple item record

Control Unit for Humanoid Robot

dc.contributor.advisorŽalud, Luděkcs
dc.contributor.authorFlorián, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:09Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:09Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationFLORIÁN, T. Řídicí jednotka pro humanoidní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22355cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1453
dc.description.abstractÚkolem práce je seznámit se s komerční stavebnicí kráčejícího robota Robonova-I a navrhnout jeho vylepšení. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První z nich („Robonova-I“) se zabývá stavebnicí Robonova-I, jejím sestavením a možnostmi ovládání. Zabývá se podrobně použitými servomotory, jejich řízením a srovnává je. Další kapitola se zabývá návrhem řídící jednotky, popisem architektury procesoru a možnostmi řízení s demonstrační deskou. Třetí se zabývá softwarovým řešením jednotlivých metod a příkazů, kterými se jednotka s demonstrační deskou ovládá. Kapitola „Návrh DPS“ popisuje vybavení navržené desky plošných spojů. Poslední kapitola popisuje koncový program pro řízení robota pomocí počítače a některé algoritmy, kterými robot řídí mikroprocesor.cs
dc.description.abstractThe main goal of this project is to understand broadband sold Robonova-I humanoid robot and to design new improvements. The thesis is divided into five main chapters: The first of them (Robonova-I) is concerning the kit of Robonova-I, its completion and control possibilities. In details it deals with used servo motors, their operating and compares them. The next chapter is concerning the design of the control unit along with description of architecture of the processor and control possibilities with demonstrational board. In third there is a software solution of particular methods and commands which control the unit with demonstrational board. Chapter “The Design of Printed Circuit Board” describes facilities of the designed printed circuit board. The last chapter describes the final program for robot control through the use of computer and some of the algorithms by means of which the robot controls the microprocessor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHiteccs
dc.subjectmikroprocesorcs
dc.subjectFreescalecs
dc.subjectRobonova-Ics
dc.subjectRS232cs
dc.subjectservocs
dc.subjecthumanoidní robotcs
dc.subjectřídicí jednotkacs
dc.subjectHitecen
dc.subjectmicroprocessoren
dc.subjectFreescaleen
dc.subjectRobonova-Ien
dc.subjectRS232en
dc.subjectservoen
dc.subjecthumanoid roboten
dc.subjectcontrol uniten
dc.titleŘídicí jednotka pro humanoidní robotcs
dc.title.alternativeControl Unit for Humanoid Roboten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-10cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:23cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid22355en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:42:20en
sync.item.modts2020.03.31 20:36:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKopečný, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record