Show simple item record

Trends of organizational structures development

dc.contributor.advisorNěmeček, Petrcs
dc.contributor.authorSemorádová, Petracs
dc.date.accessioned2018-10-29T18:57:44Z
dc.date.available2018-10-29T18:57:44Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSEMORÁDOVÁ, P. Předpoklady vývoje organizačních struktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other26118cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14632
dc.description.abstractVětšina dosud popsaných teoretických principů tvorby organizační struktury společnosti byla definována a využívána v prostředí převážně hromadné (průmyslové) výroby, které se vyznačuje jistou mírou stability. Důsledkem vlivu globalizace a rozšíření využití informačních technologií vznikla potřeba nové, dynamické organizační struktury společnosti – virtuální organizační struktury. Koncept virtuální organizační struktury byl v základní podobě představen na počátku osmdesátých let minulého století. Teorie virtuálních společností je tedy poměrně novou oblastní managementu, v níž se ještě nepodařilo ustálit a ujasnit samotnou terminologii, názvosloví, ani názory odborníků. V publikacích a článcích se tedy můžeme setkat se stejnými termíny mající různý význam, popřípadě s různými termíny označujícími shodnou problematiku, v teorii managementu dodnes neexistuje přesná definice virtuálního organizování. To byl hlavní impuls k sepsání předložené disertační práce. Disertační práce vychází z teoretických východisek získaných během sekundárního výzkumu zaměřeného na předpoklady vývoje organizační struktury, na základě poznatků získaných během studia odborných publikací byly definovány cíle, stanoveny hypotézy disertační práce a proveden sběr primárních dat. Disertační práce se komplexně zabývá problematikou virtuálního organizování, nabízí definici termínu virtuální organizační struktura, popisuje charakteristické vlastnosti virtuální organizační struktury, shrnuje hlavní výhody a nevýhody virtuální spolupráce a představuje typologii organizační struktury, což je považováno za teoretický přínos disertační práce. Výsledky primárního výzkumu potvrzují, že teorie managementu doposud nenabídla souhrn doporučení pro zavedení virtuální organizační struktury do praxe, proto je v závěru disertační práce předložen souhrn doporučení pro její zavedení. Přínosy předložené disertační práce lze dále spatřovat v možnosti využití získaných poznatků při výuce na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a položení základů pro další vědeckou práci v oblasti virtuálního organizování.cs
dc.description.abstractMost of already described theoretical principles related to creation of organizational structure were defined and used in mass (industrial) production environment which was quite stabile. As a consequence of all changes driven by globalization and spread of using information technologies, new, dynamic form of organizational structure is needed - virtual organizational structure. The basic concept of the virtual organization structure was introduced during late 80's, however clear definition of the virtual management has not been presented yet. This fact can be termed as the main trigger and reason for composing the Thesis. At first, literature sources were reviewed in order to determine trends of the organizational structure’s development. Based on the information extracted from secondary review, objectives of the Thesis were set and three hypotheses were modeled to be confirmed or disconfirmed. Consequently, primary research was carried out to gain principal data concerning to the focus of the research. Theoretical contribution of the Thesis can be found in the complex summary of various aspects related to the virtual organizational structure. Moreover, the Thesis includes definition of the virtual organizational structure term, names its key characteristics, advantages and disadvantages and thereto presents the typology of the virtual organizational structure. Upon to the primary data obtained from the research it was confirmed that no best practices are available although it would be welcomed. With this in mind, the main purpose of the Thesis was met by defining steps to be taken in order to use the virtual organizational structure in practice. The outcomes of the primary research and the best practices composed might be used within lectures held at Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, however they eliminate theoretical non-clarities. Finally, there is number of relevant aspects for further research.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganizační struktura společnosti Moderní organizační struktury Trendy vývoje organizačních struktur Virtuální organizační struktura Doporučení pro zavedení virtuální organizační strukturycs
dc.subjectOrganizational structure Modern organizational structure Trends of organizational structure’s development Virtual organizational structure Recommendations for virtual structure implementationen
dc.titlePředpoklady vývoje organizačních strukturcs
dc.title.alternativeTrends of organizational structures developmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-10-08cs
dcterms.modified2009-10-09-13:57:18cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid26118en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:42:10en
sync.item.modts2020.03.31 17:40:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Vaculík, CSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) doc. Ing. Josef Kubík, CSc. (člen) prof. Ing. Ivan Vágner, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record