Show simple item record

Computational analysis of strength and fatigue of turbine blades

dc.contributor.advisorJaníček, Přemyslcs
dc.contributor.authorPolzer, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:20:25Z
dc.date.available2019-11-27T20:20:25Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationPOLZER, S. Výpočtová analýza pevnosti a životnosti turbínových lopatek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other16838cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14640
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá závěsem posledního stupně parní turbíny. Cílem první části je provedení deformačně – napěťové analýzy současné geometrie pomocí mkp a programu ANSYS. A to jak pro monotónní zatěžování, tak pro cyklické. Za podstatné považuji sestavení dílčích modelů spolu s upozorněním na problémy, které bylo třeba řešit. K sestavení modelu materiálu byly provedeny tahové zkoušky a jejich výsledky zpracovány. Dále byly naplánovány a provedeny zkoušky nízkocyklové únavy, v rámci sestavování modelu mezních stavů. Po provedení výpočtu a rozboru výsledků je navrženo několik změn v geometrii s cílem zlepšení napěťově – deformačních poměrů v závěsu. Na závěr je předložen návrh dalšího postupucs
dc.description.abstractThis master thesis deals with steam turbine blade attachment. Main goal is to perform strength analysis of the given geometry under static and cyclic loads by FEM and software ANSYS. Every particular model is described separately with mentioning of the problems which had to be solved. To create model of material, the tensile tests has been performed and results has been evaluate. There were planned and performed the low cycle fatigue tests to create a model of ultimate states which is used to evaluate the fatigue life of the attachment. Results of the nonlinear FEM analysis is discussed and some improvements of the geometry has been proposed to achieve better state of stress. Finally, the plan of future work has been proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzávěs turbínové lopatkycs
dc.subjectnízkocyklová únavacs
dc.subjectnelineární MKP analýzacs
dc.subjectsteam turbine blade attachmenten
dc.subjectlow cycle fatigueen
dc.subjectnonlinear FEAen
dc.titleVýpočtová analýza pevnosti a životnosti turbínových lopatekcs
dc.title.alternativeComputational analysis of strength and fatigue of turbine bladesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:28cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16838en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:10:08en
sync.item.modts2020.05.22 12:37:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSuchánek, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil zkušební komisi se svojí diplomovou prací během 15 minut a následně odpověděl na otázky oponenta a členů komisecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record