Show simple item record

Analysis of mechanical properties of polymers and polymer compsites from video record of tensile test

dc.contributor.advisorŽídek, Jancs
dc.contributor.authorŠčudlová, Jolanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:09Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:09Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŠČUDLOVÁ, J. Analýza mechanických vlastností polymerů a polymerních kompozitů z videozáznamu tahové zkoušky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24083cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14698
dc.description.abstractV této práci jsou popsány mechanické testy, které byly doplněny o monitoring videokamerou. Cílem je získat další informace o chování materiálu během testu. Mechanické zkoušky byly sledovány high-definition (HD) digitální kamerou a fotoaparátem s vysokým rozlišením. Sledovanými testy byly tahové zkoušky a testy pro stanovení odporu proti pomalému šíření trhliny (PENT test). Pořízené videozáznamy byly vyhodnocovány metodou obrazové analýzy. Na zkušební tělíska byly v obou případech umístěny značky, z jejichž vzájemného posunu byly vyhodnocovány následující charakteristiky. U tahových zkoušek se jednalo o Poissonův poměr a skutečné napětí. U PENT testu byla vyhodnocována rychlost šíření trhliny na vzorku. Tahové testy byly prováděny se vzorky elastomerního polyuretanu, který byl plněný biodegradabilním polyhydroxybutyrátem. Pro stanovení odporu proti pomalému šíření trhliny byl testovaným materiálem polypropylen. Zařazením videokamery k testu lze doplnit informace získané při klasickém postupu měření a tím umožnit lepší interpretaci výsledků experimentů.cs
dc.description.abstractThis thesis described mechanical tests with monitoring of camera. The aim of this work is to obtain additional information about material behavior during the test. The mechanical tests were monitored high-definition (HD) digital video-camera and camera with high resolution. The method was applied to the tensile test and Pennsylvania notch test (PENT test). The videorecordings were processed with the assistance image analysis method. The marks were placed on both of these specimens, mutual movement these marks were used to obtain following characteristics. It was Poisson’s ratio and true stress by tensile test. By PENT test it was rate growth crack. The investigated material was elastomeric polyurethane filled by biodegradable polyhydroxybutyrate for tensile test. Second material was polypropylene for PENT test. The camera is adding to the test gives extended information about the material and better interpretation results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObrazová analýzacs
dc.subjecttahová zkouškacs
dc.subjectskutečné napětícs
dc.subjectPENT testcs
dc.subjectrůst trhliny.cs
dc.subjectImage analysis methoden
dc.subjecttensile testen
dc.subjecttrue stressen
dc.subjectPENT testen
dc.subjectcrack growth.en
dc.titleAnalýza mechanických vlastností polymerů a polymerních kompozitů z videozáznamu tahové zkouškycs
dc.title.alternativeAnalysis of mechanical properties of polymers and polymer compsites from video record of tensile testen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:11cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24083en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:12:48en
sync.item.modts2020.03.31 02:19:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeNezbedová, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka představila metodiku měření. Diskuze se rozvinula o rozšíření možností sledování vlastností pomocí použitého zařízení. K diskuzi přistupovala konstruktivně a prokázala schopnosti argumentovat.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record