Show simple item record

Program for the optical link power budged calculation

dc.contributor.advisorKřivák, Petrcs
dc.contributor.authorKováč, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:52:04Z
dc.date.available2019-04-03T22:52:04Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKOVÁČ, M. Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other14559cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14719
dc.description.abstractCílem této práce je prostudovat metodiku návrhu optického kabelového a bezkabelového spoje a naprogramovat aplikaci, která zjistí jejich energetickou bilanci. Energetická bilance je nejdůležitější částí návrhu optického kabelového či bezkabelového spoje, jelikož nám říká, jestli bude možné spoj vůbec realizovat, popřípadě kolik bude nutno použít optických opakovačů a zesilovačů. Bakalářská práce má celkem tři části. První část se zabývá metodikou návrhu optického kabelového (útlumové a disperzní omezení) a popisem jednotlivých prvků, které je nutné použít (např. vysílací laserová dioda, optické vlákno). Druhá část popisuje metodiku návrhu optického bezkabelového spoje a atmosférické přenosové prostředí (útlum šířením, útlum atmosférou a útlum vyvolaný turbulencemi v atmosféře). A konečně třetí část už je samotná realizace programu pro výpočet výkonové bilance optického spoje v kompilátoru C++ Builder 6, vývojový diagram, použité rovnice a obrázky (jak program vypadá, jak se ovládá a jak může vypadat jeho výstup).cs
dc.description.abstractGoal of this work is to study methodic of designing optical fiber and wireless link and to program an application which will be able to calculate power budget of specified link. Power budget of the link is the most important part of designing an optical fiber or wireless link because it tells us if it’s even possible to realize such connection or how many optical repeaters and amplifiers are needed. The bachelor thesis has three parts. The first part describes designing of optical fiber link (limitation by attenuation and dispersion) and various components that are needed (laser diode, optical fiber etc.). The second part describes designing of optical wireless link and atmospheric transfer environment (attenuation by beam spreading, attenuation by atmosphere and by turbulences in atmosphere). And finally the third part which is realization of the program for the optical link power budget calculation in compiler C++ Builder 6, flowchart, used equations and pictures (how does the application look like, how is it controlled and how the output may look like).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectoptický bezkabelový spojcs
dc.subjectoptický kabelový spojcs
dc.subjectenergetická bilance spojecs
dc.subjectvýkonová bilanční rovnicecs
dc.subjectútlumový diagram optického spojecs
dc.subjectoptical fiber linken
dc.subjectoptical wireless linken
dc.subjectpower budget of the linken
dc.subjectpower balance equationen
dc.subjectpower level diagramen
dc.titleProgram pro výpočet výkonové bilance optického spojecs
dc.title.alternativeProgram for the optical link power budged calculationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-16cs
dcterms.modified2008-09-02-10:45:01cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid14559en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:57:38en
sync.item.modts2021.11.12 18:19:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHudcová, Luciecs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (člen) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record