Show simple item record

CFD Simulation of Turbocharger Regulating Mechanism

dc.contributor.advisorSvída, Davidcs
dc.contributor.authorDrdla, Adamcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:21:02Z
dc.date.available2019-11-27T20:21:02Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDRDLA, A. CFD simulace proudění rozváděcím mechanismem turbodmychadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29412cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14780
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zpracovat rešerži na téma regulace turbodmychadel a za pomoci CFD simulace analyzovat silové zatížení lopatek VNT mechanizmu turbodmychadla Garrett při uvažování dvou totožných modelů s rozdílnou hustotou výpočetní sítě. Úvod se zabývá významem přeplňování u vozidlových motorů a druhy plnících agregátů. Vlastní text práce se skládá ze dvou částí. V první části je zpracována rešerše, kde je popsán základní princip přeplňování, konstrukce turbodmychadla a možnosti regulace plnícího vzduchu. Praktická část diplomové práce řeší silové zatížení VNT mechanizmu, kdy bylo zapotřebí optimalizovat 3D model turbodmychadla Garrett, vytvořit dvě výpočetní sítě s různou velikostí elementů, zadat okrajové podmínky výpočtu a analyzovat získané výsledky obou případů. Závěr obsahuje celkový popis problematiky řešené v této diplomové práci, porovnání výsledků silového zatížení lopatek VNT mechanizmu a navrhnutí zjednodušení a ověření celého CFD výpočtu.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to provide research into turbocharger regulation, and analyze the force load of vanes in the VNT mechanism of Garrett turbocharger by CFD simulation. In the thesis there is one model with two different mesh densities. It describes the relevance of supercharging vehicle engines and the kinds of supercharging aggregates in the introduction. Then, the thesis is divided into two chapters. The first chapter provides research, describing primary principle of supercharging, turbocharger construction and kinds of air regulation. The practical part of the thesis solves the force load of VNT mechanisms. It was necessary to optimalize the 3D Garrett turbocharger model, create two meshes with different element densities, specify boundary conditions and analyse the results of both cases. A general description of solved problems, comparison of results of force load vanes and propose simplifying and verifying the CFD calculation are included in the conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTurbodmychadlocs
dc.subjectCFD simulacecs
dc.subjectVNT mechanizmuscs
dc.subjectturbínacs
dc.subjectlopatka.cs
dc.subjectTurbochargeren
dc.subjectCFD simulationen
dc.subjectVNT mechanismen
dc.subjectturbineen
dc.subjectvane.en
dc.titleCFD simulace proudění rozváděcím mechanismem turbodmychadlacs
dc.title.alternativeCFD Simulation of Turbocharger Regulating Mechanismen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-16cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:12cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid29412en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:01:47en
sync.item.modts2020.05.22 13:10:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVančura, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) doc. RNDr. Karel Pellant, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record