Show simple item record

EFFECT OF HIGH PRESSURE WATER BEAM PARAMETERS ON QUALITY OF DESCALED SURFACE

dc.contributor.advisorHorský, Jaroslavcs
dc.contributor.authorVavrečka, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:43:37Z
dc.date.available2018-10-21T22:43:37Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationVAVREČKA, L. VLIV PARAMETRŮ VYSOKOTLAKÉHO OSTŘIKU NA KVALITU ODOKUJENÍ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other39402cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1478
dc.description.abstractTato práce se komplexně zabývá procesem hydraulického odokujení horkých povrchů. Hydraulické odokujení je proces, při němž jsou odstraňovány vrstvy oxidů z horkých, obvykle ocelových povrchů za pomoci vysokotlakého ostřiku vodním paprskem. Kvalita odokujení je významná pro výslednou kvalitu povrchu válcovaného produktu. Nedostatečné odokujení způsobuje mimo snížení výsledné kvality produktu také značné opotřebení pracovních válců a ztrátu výnosů. Vodní paprsek působí na povrch okují dvěma způsoby. Prvním je mechanická síla dopadající vody a druhým je teplotní ovlivnění ostřikované oblasti způsobující teplotní šok. Existuje mnoho teorií o tom, na jakém principu jsou při tomto procesu okuje odstraňovány. Úkolem této práce tedy bylo objasnit použitelnost jednotlivých teorií a to jak teoreticky, matematickým modelování, tak prakticky, experimenty simulujícími samotný proces odokujení. V experimentální části byly provedeny tři typy experimentálních měření. Prvním je měření dynamické síly vodního paprsku trysky- impaktního tlaku. Druhým je měření teploty ve vzorku během průjezdu pod ostřikovou tryskou a určení součinitele přestupu tepla pomocí inverzní úlohy. Třetím je simulace samotného procesu odokujení a zhodnocení výsledné kvality ostřikovaného povrchu stanovením množství zbylých okují. Data z prvního a druhého typu měření jsou současně použita i jako okrajové podmínky pro výpočtové modely. Ve druhé, výpočtové části byl v MKP (metoda konečných prvků) systému ANSYS vytvořen matematický 2D a 3D model základního materiálu s vrstvou okují. Na těchto modelech byl zkoumán vliv změřených okrajových podmínek na průběh napětí ve vrstvě okují. Byl rovněž zkoumán vliv zadávaných materiálových vlastností. Ty jsou totiž velice špatně měřitelné a objevují se v literatuře se značným rozptylem.cs
dc.description.abstractThis work is focussed on hydraulic descaling of hot surfaces. Hydraulic descaling is a process when layers of oxides are removed from hot steel surfaces during continuous rolling. High pressure water beam is used. Quality of descaled surfaces is important for final quality of rolled product. Insufficient descaling causes drop of final quality, degradation of rolls and lost of yields. High-pressure water beam has two effects on a scale layer. The first effect is mechanical caused by impact pressure. The second one is a relatively intensive thermal shock depending on a set of parameters (water pressure, nozzle type, distance from the surface, inclination angle, speed of product moving). There are a lot of theories about principles of scales removing. Main task of this work is to make it clear which theory is acceptable and which is just ,,theory”. For this purpose mathematical modelling and experimental work were used. In experimental part, three types of experimental measurement were done. First one, measurement of dynamical effect of water beam – impact pressure. Second one, measurement of temperature drop when a product is passing under the nozzle. Measured data (temperatures) from this measurement are evaluated with inverse task and heat transfer coefficient is obtained. And the third experimental measurement is simulation of whole process of descaling. Quality of descaled surfaces is valuated according to amount of remained oxide scales. Data from firs and second experimental measurement are used as boundary conditions for mathematical modelling. For mathematical simulations, FEM (finite element method) system ANSYS was used. Obtained data from experimental measurement were applied on 2D and 3D models of basic steel material with layer of scale. Influence of theses data on final temperature, stress and strain fields were observed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOdokujenícs
dc.subjectokujecs
dc.subjectimpaktní tlakcs
dc.subjectsoučinitel přestupu teplacs
dc.subjectúhel odklonu tryskycs
dc.subjecttlak vodycs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectinverzní úlohacs
dc.subjectpřekryv vodních paprskůcs
dc.subjectDescalingen
dc.subjectoxide scalesen
dc.subjectimpact pressureen
dc.subjectheat transfer coefficienten
dc.subjectnozzle inclination angleen
dc.subjectwater pressureen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectinverse tasken
dc.subjectwater beam overlapen
dc.titleVLIV PARAMETRŮ VYSOKOTLAKÉHO OSTŘIKU NA KVALITU ODOKUJENÍcs
dc.title.alternativeEFFECT OF HIGH PRESSURE WATER BEAM PARAMETERS ON QUALITY OF DESCALED SURFACEen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-04-14cs
dcterms.modified2011-04-18-14:32:18cs
thesis.disciplineInženýrská mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a prouděnícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid39402en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:37:28en
sync.item.modts2020.03.31 10:34:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeToman,, Zdeněkcs
dc.contributor.refereePavliska,, Martincs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc. (člen) Ing. Martin Pavliska, Ph.D. (člen) RNDr. Milan Macur, CSc. (člen) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc. (člen)cs
but.defenceKomise konstatovala velký praktický přínos práce pro kvalitu povrchu tvářených profilů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record