Show simple item record

Emergency Medical Service as Component of Integrated Emergency System

dc.contributor.advisorUrbánek, Pavelcs
dc.contributor.authorNovotná, Martinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:01Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:01Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationNOVOTNÁ, M. Zdravotnická záchranná služba jako významná součást IZS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other28328cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15000
dc.description.abstractMimořádná událost může být způsobena škodlivým působením přírodních sil a jevů vyvolaných činností člověka. Pro řešení situací ohrožujících zdraví a majetek občanů byl vytvořen integrovaný záchranný systém, který je koncipován jako systém spolupráce a koordinace jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací pro dosažení rychlé a účinné pomoci. Tato práce se zabývá především problematikou zdravotnické záchranné služby. Cílem je zmapování systému zdravotnické záchranné služby. Seznamuje se základní koncepcí činnosti, legislativou, dokumentací ZZS, možnostmi kooperace s ostatními složkami záchranného systému, určením jednotného postupu ZZS při řešení hromadného postižení zdraví. Jedná se o souhrn informací o ZZS v ČR. Obsahuje i informace o ZZS v jiných zemích.cs
dc.description.abstractIncident may be caused by the harmful effect of natural forces and phenomena caused by human activities. For dealing with situations that threaten health and property of citizens there were created the Integrated Rescue System, which is designed as a system of cooperation and coordination of components in preparation for emergencies and when conducting rescue and clean up operations to achieve rapid and effective assistance. This work deals mainly with problems of emergency medical services. The aim is to map the system of emergency medical services. It is composed as an introduction to the basic concepts of activities, legislation, EMS documentation, opportunities for cooperation with other components of the rescue system, designating a single procedure in dealing with mass EMS disability health. This is a summary of information on EMS in the CR. It also contains information about EMS in other countriesen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzdravotnická záchranná služba (ZZS)cs
dc.subjecturgentní medicína (UM)cs
dc.subjectmedicína katastrof (MK)cs
dc.subjectintegrovaný záchranný systém (IZS)cs
dc.subjectEmergency Medical System (EMS)en
dc.subjectEmergency Medicine (EM)en
dc.subjectDisaster Medicine (MD)en
dc.subjectIntegrated Rescue System (IRS)en
dc.titleZdravotnická záchranná služba jako významná součást IZScs
dc.title.alternativeEmergency Medical Service as Component of Integrated Emergency Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-25cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:07cs
thesis.disciplineKrizové řízení a ochrana obyvatelstvacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid28328en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:02:53en
sync.item.modts2020.03.31 18:45:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeNeklapilová, Vlastacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaromír Novák, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Zahradníček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programOchrana obyvatelstvacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record