Show simple item record

Preparedness of Teachers in the Area of Population Protection

dc.contributor.advisorKremlička, Antoníncs
dc.contributor.authorZdražilová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:01Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:01Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationZDRAŽILOVÁ, L. Příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other28331cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15075
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce je příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva. Protože lidé jsou čím dál častěji vystavováni mimořádným událostem je důležité, aby věděli jak se mají v těchto případech chovat. Pouze vzdělaný občan dokáže pomoci minimalizovat následky. Důležité je začít vzdělávat děti a mládež už na základních, středních i vysokých školách. A proto potřebujeme dobře vzdělané a informované pedagogy. V první části práce jsme se zabývala charakterizací ochrany obyvatelstva a její historii v našich podmínkách. Dále jsem popsala legislativní vymezení této problematiky. V další části jsem popsala jednotlivé organizace, které poskytují další vzdělání pro pedagogy. V konečné části jsem se věnovala současnému stavu vzdělávání, jeho zhodnocení a také budoucímu vývoji.cs
dc.description.abstractTheme of my bachelor´s thesis is Preparedness of Teachers in the Area of Population Protection. Because people are more often exposed of emergency cases is important to know how to behave in these incidents. Only well educated citizen will able to minimalize consequevences. It is important to start to educate children on primary school, high school and university. That is why we need well educated and well informed pedagogues. In first part I delt with characterization of civil protection and with history in our country. After that I descripted the legislature of those problems. In next part I decribed individual organization which provide training for pedagogues. In the last part I dedicated and rewiewed about the current situation and about future development.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectochrana obyvatelstvacs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectpedagogcs
dc.subjectvzdělávací organizacecs
dc.subjectprotection populationen
dc.subjecteducationen
dc.subjectteacheren
dc.subjecteducational organizationen
dc.titlePříprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstvacs
dc.title.alternativePreparedness of Teachers in the Area of Population Protectionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-24cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:07cs
thesis.disciplineKrizové řízení a ochrana obyvatelstvacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid28331en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:02:35en
sync.item.modts2020.03.30 22:21:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMenšík, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaromír Novák, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Zahradníček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programOchrana obyvatelstvacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record